Friday, 19/08/2022 - 14:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Đập Đá

Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký thông tin tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn